h
16 november 2017

Strijdbare SP Veendam kiest Harry Schoonewille als lijsttrekker

Foto: SP / SP Veendam

Tijdens een goed bezochte ledenvergadering op woensdagavond 15 november in Grand café Java hebben de Veendammer SP-leden de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. De kandidatencommissie presenteerde een lijst met 20 kandidaten.

Lees verder
10 november 2017

Persoonlijke noot fractievoorzitter Harry Schoonewille

Foto: SP / SP Veendam

Van de fractievoorzitter;

Lees verder
10 november 2017

Veendammer lampionnen voor Bloeiend Verzet

Foto: SP / SP Veendam

Lampionnen voor Bloeiend Verzet!

Lees verder
8 november 2017

Algemene beschouwingen SP fractie Veendam

Foto: SP / SP Veendam

Fractievoorzitter Harry Schoonewille:

Lees verder
8 november 2017

SP Veendam stelt kieslijst en programma vast

Foto: SP / SP Veendam

Op de algemene ledenvergadering van SP Veendam op 15 november a.s. kunnen de leden van de SP afdeling in Veendam de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 bespreken en vaststellen.

Lees verder
8 november 2017

Bloeiend verzet in Veendam

Foto: SP / SP Veendam

Afgelopen zaterdag 4 november zijn raadsleden van de politieke partijen Christenunie PvdA VUK en de SP de straat op gegaan om bloembollen te verkopen voor het bloembollenmonument in Uithuizen

Lees verder
18 oktober 2017

Bloeiend verzet

Foto: SP / www.bloeiendverzet.nl

Bloeiend verzet, een bloembollenveld als eerbetoon aan alle helden die strijden tegen gaswinning en schade. De komende weken worden overal in het land bloembollen verkocht. Mensen kunnen meewerken aan het monument door via bloeiendverzet.nl een bloembol voor minimaal 1 euro te bestellen of door zelf bloembollen op te sturen en een boodschap aan de Groningers mee te geven.

Lees verder
7 september 2017

Laat de dorpen niet zakken!

Foto: SP / SP Veendam

Vrijdag 8 september a.s. staat de SP op het Museumplein bij de opening van de Magnesiumdagen van Nedmag. Wij willen niet de Nedmag in zijn werk dwarsbomen, maar we willen, samen met bewoners van Veendam, Borgercompagnie Tripscompagnie, Kielwindeweer en Aa en Hunze, de Nedmag eraan herinneren dat zij een grote verantwoordelijkheid hebben voor onze leefomgeving en haar bewoners. Tot nu toe heeft de Nedmag nog alle aansprakelijkheid voor schades door mijnbouwactiviteiten afgewezen. De (lokale) overheid zit op zijn handen. Hebben we niets geleerd van de lessen van de gaswinning? Hebben we over een aantal jaren allemaal slepende procedures over schades, een verstoorde woningmarkt en psycho-sociale problemen hier in onze regio? Vrijdag willen we de goed-nieuws-show van het Magnesium voorzien van een waardige en stille kanttekening, of meer een uitroepteken. Het is niet alles zout wat er blinkt. U bent uitgenodigd om mee te betogen op het Museumplein. Verzamelen om 17.30 uur.

Lees verder
2 juli 2017

Buurtbewoners nemen met SP Veendam de Domela Nieuwenhuis buurt-bokaal in ontvangst

Foto: SP / SP Veendam

Zaterdag 1 juli werden de buurtbewoners van de Ellertsveld/Noordenveld samen met de SP-ers in Veendam, verrast met met de Domela Nieuwenhuis buurt-bokaal. De bokaal is een wisselbeker die uitgereikt wordt aan SP afdelingen die een bijdrage hebben geleverd aan een sociale, betere samenleving door inzet, enthousiasme en betrokkenheid. De SP afdeling in Veendam is ontzettend trots dat de bokaal als eerste aan haar afdeling is gegeven!

Lees verder
7 juni 2017

"Ambtenaar gemeente Veendam neemt zwartboek en plan speeltuin(en) in ontvangst"

Foto: SP / SP Veendam

De bewoners van Ellerstveld, Noorderveld en omliggende straten voelen zicht in de kou gezet door het Gemeentebestuur van Veendam. De bewoners zetten zich in voor het opknappen van de speeltuin in de buurt. Er is volgens buurtwoordvoerder Jeroen van Dijk meerdere keren contact gezocht met de gemeente. Nadat de bewoners met de SP Veendam een avond met 40 aanwezigen hadden georganiseerd, wilden ze wethouder Hammenga uitnodigen om een zwartboek in ontvangst te nemen en met de bewoners in gesprek te gaan in de speeltuin. De wethouder bleek niet beschikbaar maar een toegezegde plaatsvervanger, een gemeenteambtenaar  uiteindelijk wel.

Lees verder

Pagina's