h

Agnes Bakker beoogd lijstrekker SP Provinciale Staten

9 november 2022

Agnes Bakker beoogd lijstrekker SP Provinciale Staten

Foto: SP

Met een lijst vol ervaring en talent gaat de SP de Provinciale Statenverkiezing van 2023 in. Huidig fractievoorzitter en volksvertegenwoordiger Agnes Bakker is de beoogd lijsttrekker van de partij. 

“Ik vind het een enorme eer dat de kandidatencommissie mij bovenaan deze lijst vol geweldige socialisten uit heel Groningen zet. De afgelopen jaren heeft de politiek te veel overgelaten aan de vrije markt. Het openbaar vervoer, de energievoorziening, betaalbare woningen, het is in handen gekomen van commerciële partijen die vooral oog hebben voor de winst en niet voor mens en natuur. In Groningen weten we helaas maar al te goed wat het met mensen, een gemeenschap en hun leefomgeving doet wanneer geld boven alles, zelfs onze veiligheid, gaat. Het wordt weer tijd voor een Provincie die er echt voor alle Groningers is en niet de oren laat hangen naar Den Haag of briefjes op bestelling stuurt!”

De ervaren SP’er Fenna Feenstra is nummer twee. Wonende in Garrelsweer maakt ze van dichtbij mee wat de gaswinning doet met haarzelf en haar dorpsgenoten. “Ik wil een fundamenteel andere politiek waar niet marktwerking en winsthonger van grote bedrijven ons leven bepaalt maar waar het welzijn van alle mensen én het milieu bovenaan staan”. Aldus Feenstra.

Nieuwkomer Niels van der Wijk uit Ten Boer vervolmaakt de top 3. Niels is iemand die in staat is mensen te mobiliseren wanneer hij onrecht signaleert. Hij deed dit in zijn eigen buurtom de ongelijkheid binnen de versterking aan te kaarten. ”Alleen door echt te luisteren naar wat mensen nodig hebben kunnen we Groningen leefbaarder en socialer maken". 

Voorzitter van de kandidatencommissie Jan Hein Mastenbroek: ”Van SP’ers mag je verwachten dat ze volop in de buurt onder de mensen te vinden zijn. Voor eerlijke en sociale politiek en dat ze strijden voor rechtvaardigheid. Dat laat elke kandidaat op deze lijst zien en daar mogen we heel trots op zijn.

De lijst wordt afgesloten door twee voor velen bekende SP’ers, fractievoorzitter Jimmy Dijk van Stadse SP-fractie en als lijstduwer ons tweede kamer lid Sandra Beckerman.

De voorgestelde kandidatenlijst wordt samen met het programma voorgelegd tijdens de volgende ledenvergaderingen. Beide zullen definitief worden vastgesteld op de regioconferentie van 10 december 2022.

Reactie toevoegen

U bent hier