h

Zorg

Klik hier om naar het meldpunt te gaan.

 

Dossier Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de SP Veendam

(doorlopend vanaf mei 2006)

 

2006

De SP Werkgroep Veendam stuurt op 25 mei een brief  aan de gemeenteraad over de inspraakprocedure bij de invoering van de WMO. Blijvend actueel is de volgende passage: “Ook financieel baart de WMO ons zorgen. Het is en blijft een bezuinigingsmaatregel en leunt in onze visie (te) zwaar op de inzet van Vrijwilligers en Mantelzorgers.”

Oktober 2006 starten Agnes Kant en Ineke Palm (Wetenschappelijk Bureau SP) een landelijk meldpunt om de gevolgen van de WMO in de praktijk te kunnen volgen.

 

2007

1 januari treedt de WMO in werking.

Februari 2007: Ineke Palm, Agnes Kant en Rosita van Gijlswijk brengen verslag uit van het meldpunt en een enquête in het rapport “WMO in uitvoering”. Belangrijkste conclusies:

  • Budgetten blijken veelal onvoldoende.
  • Aanbestedingen leiden tot concurrentie op de prijs. Soms worden schoonmaakbedrijven ingezet.
  • Bezuinigingen worden op het personeel afgewenteld.
  • Instellingen die buiten de boot vallen beginnen rechtszaken.
  • Massale ontslagen zijn uitgebleven.
  • Er lijkt nogal eens geïndiceerd te worden richting (goedkopere) alpha-hulpen.
  • De signaleringsfunctie van de deskundige huishoudelijke zorg komt onder druk te staan. Doelstelling van de WMO was en is toch “ondersteuning van mensen die zelfstandig willen blijven wonen” ?

12 t/m 16 februari houdt de SP Werkgroep Veendam een meldweek. Een e-mailadres en twee uur per dag wordt een telefoonlijn opengesteld. Reacties voornamelijk van medewerkers in de thuiszorg die zich zorgen maken over hun baan, de werkdruk, verdringing door alpha-hulpen of vrijwilligers. Ons verslag gaat naar het Wetenschappelijk Bureau SP.

In maart een persbericht en een brief aan wethouder Beenen over de onrust onder de medewerkers in de thuiszorg.

2 april spreekt Ubel Zuiderveld van de werkgroep in bij de Raadscommissie Samenleving.

18 april komen honderden thuiszorgmedewerkers naar Het Plein in Den Haag voor een landelijke manifestatie. “De markt maakt meer kapot dan je lief is” is het motto van Agnes Kant.

27 juni nemen leden van de werkgroep deel aan een rondetafelgesprek van wethouder Beenen in de Dukdalf in Veendam. Geen ontwikkelingen.

In september berichten in de krant: “Thuiszorg Drenthe weigert klanten”. Het geld is op. En ook: “Thuiszorginstellingen zitten met miljoenentekorten”.

 

2008

Januari: de gemeenten Veendam, Menterwolde en Pekela maken bekend dat zij voor hun WMO-taken geen alpha-hulpen zullen inschakelen.

Februari: Thuiszorg Alero (Drenthe) failliet. Thuiszorg Oosterlengte staat voor een forse reorganisatie.

18 juni Het Grote Zorgdebat van Oost Groningen in Oude Pekela. De SP Werkgroep Veendam assisteert.  Belangrijkste conclusie van bijna alle deelnemers: “ Zorg is geen markt”.

Augustus: “Geld Thuiszorg Groningen is bijna op”.

 

2009

Gemeente Veendam (samen met Menterwolde en  Pekela) besteedt de thuiszorg opnieuw aan. Per 1 januari nieuwe contracten voor hulp in het huishouden.

 

 

2010

SP-Stad houdt 11 t/m 15 januari weer een meldweek. Veendam en Menterwolde sluiten zich daarbij aan.  Meldingen via internet en telefoon. Reacties van ontvangers van thuiszorg. Door de nieuwe aanbesteding raken zij hun vaste (en vertrouwde) thuishulp kwijt. Het blijkt dat de hulp wel kan overstappen naar een andere aanstelling, maar voor 2 à 3 euro per uur minder. Er wordt door nieuwe instellingen beknibbeld op het aantal uren per week dat zij hulp leveren. Sommige klanten moeten een paar weken wachten voordat de hulp op gang komt. Er worden thuishulpen aangeboden zonder enige ervaring en zonder begeleiding.

De SP Veendam schakelt voor een aantal mensen haar hulpdienst (individuele hulpverlening) in.  Overleg met WMO-Lokaal levert niets op: “Over de uren gaan wij niet. Binnen de indicatie mag de instelling bepalen hoe lang ze nodig hebben.”  Contact met Thuiszorg Service Nederland (TSN - nieuwkomer op de “markt” en de meeste klachten) wil met ons en klanten maar nauwelijks vlotten.

Oktober  start Renske Leijten een landelijk onderzoek naar TSN. De SP-fractie in de 2e Kamer kreeg opvallend veel klachten binnen van klanten en medewerkers van TSN.

De SP Werkgroep Veendam grijpt dit onderzoek met beide handen aan. Vragenlijsten van het onderzoek worden verspreid onder klanten en medewerkers. Via sp.nl kunnen de lijsten ook worden ingevuld. Er komt een persbericht in de lokale media. Een interview op Radio Parkstad. Veel reacties uit Veendam en omgeving. Doorgesluisd naar de fractie.

Mei: Agnes Kant krijgt de 2e Kamer achter haar initiatiefswetsvoorstellen voor de thuiszorg.

 

2011

Januari: medewerksters van Viva! Thuiszorg (Haarlem e.o.) komen dit jaar meerdere keren in actie voor betere beloning en respect. De acties zijn klantvriendelijk.

Maart: Thuiszorg Groningen wordt overgenomen door TSN.

Juni: Zorggroep Groningen neemt de WMO-taken van TSN over.

 

Eind 2011: overleg van de (nieuwe) SP afdeling Veendam met Renske Leijten.  De resultaten van het TSN onderzoek zijn achterhaald en niet betrouwbaar genoeg voor publicatie.  We kunnen in Veendam helaas niet terugkoppelen met velen die gereageerd hebben.

 

2012

Januari: de kantonrechter in Harderwijk bepaalt dat een alpha-hulp recht heeft op doorbetaling van loon bij ziekte.

Maart: Senaat steunt SP-plan basistarief thuiszorg. Renske Leijten verdedigt initiatiefwetvoorstellen. De verplichte aanbesteding voor gemeenten verdwijnt en er komen basistarieven.

September: thuishulpen in Emmen voeren voor het gemeentehuis actie tegen de draconische bezuiniging op de thuiszorg.

November: klanten van de thuiszorg in Emmen hebben dit jaar een herbeoordeling gekregen. Driekwart kreeg te horen dat zij minder uren hulp kriigen. Bijna 1000 klanten hebben bezwaar aangetekend. Alle bezwaarschriften moeten individueel beoordeeld worden. Bij ongegrond verklaring kan men in beroep gaan bij de bestuursrechter. Dit gebeurt dan ook.

December: In Rotterdam worden thuiszorgers vervangen door bijstandsgerechtigden.

 

 

 

2013

Februari: De curatoren van het in 2009 failliet verklaarde instelling Thuiszorg Groningen krijgen via de rechter nog 1,2 miljoen euro van verzekeraar Menzis.

25 februari: WMO-avond in Parkzicht in Veendam met Renske Leijten.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

U bent hier