h
8 november 2017

SP Veendam stelt kieslijst en programma vast

Foto: SP / SP Veendam

Op de algemene ledenvergadering van SP Veendam op 15 november a.s. kunnen de leden van de SP afdeling in Veendam de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 bespreken en vaststellen.

Lees verder
8 november 2017

Bloeiend verzet in Veendam

Foto: SP / SP Veendam

Afgelopen zaterdag 4 november zijn raadsleden van de politieke partijen Christenunie PvdA VUK en de SP de straat op gegaan om bloembollen te verkopen voor het bloembollenmonument in Uithuizen

Lees verder
18 oktober 2017

Bloeiend verzet

Foto: SP / www.bloeiendverzet.nl

Bloeiend verzet, een bloembollenveld als eerbetoon aan alle helden die strijden tegen gaswinning en schade. De komende weken worden overal in het land bloembollen verkocht. Mensen kunnen meewerken aan het monument door via bloeiendverzet.nl een bloembol voor minimaal 1 euro te bestellen of door zelf bloembollen op te sturen en een boodschap aan de Groningers mee te geven.

Lees verder
7 september 2017

Laat de dorpen niet zakken!

Foto: SP / SP Veendam

Vrijdag 8 september a.s. staat de SP op het Museumplein bij de opening van de Magnesiumdagen van Nedmag. Wij willen niet de Nedmag in zijn werk dwarsbomen, maar we willen, samen met bewoners van Veendam, Borgercompagnie Tripscompagnie, Kielwindeweer en Aa en Hunze, de Nedmag eraan herinneren dat zij een grote verantwoordelijkheid hebben voor onze leefomgeving en haar bewoners. Tot nu toe heeft de Nedmag nog alle aansprakelijkheid voor schades door mijnbouwactiviteiten afgewezen. De (lokale) overheid zit op zijn handen. Hebben we niets geleerd van de lessen van de gaswinning? Hebben we over een aantal jaren allemaal slepende procedures over schades, een verstoorde woningmarkt en psycho-sociale problemen hier in onze regio? Vrijdag willen we de goed-nieuws-show van het Magnesium voorzien van een waardige en stille kanttekening, of meer een uitroepteken. Het is niet alles zout wat er blinkt. U bent uitgenodigd om mee te betogen op het Museumplein. Verzamelen om 17.30 uur.

Lees verder
2 juli 2017

Buurtbewoners nemen met SP Veendam de Domela Nieuwenhuis buurt-bokaal in ontvangst

Foto: SP / SP Veendam

Zaterdag 1 juli werden de buurtbewoners van de Ellertsveld/Noordenveld samen met de SP-ers in Veendam, verrast met met de Domela Nieuwenhuis buurt-bokaal. De bokaal is een wisselbeker die uitgereikt wordt aan SP afdelingen die een bijdrage hebben geleverd aan een sociale, betere samenleving door inzet, enthousiasme en betrokkenheid. De SP afdeling in Veendam is ontzettend trots dat de bokaal als eerste aan haar afdeling is gegeven!

Lees verder
7 juni 2017

"Ambtenaar gemeente Veendam neemt zwartboek en plan speeltuin(en) in ontvangst"

Foto: SP / SP Veendam

De bewoners van Ellerstveld, Noorderveld en omliggende straten voelen zicht in de kou gezet door het Gemeentebestuur van Veendam. De bewoners zetten zich in voor het opknappen van de speeltuin in de buurt. Er is volgens buurtwoordvoerder Jeroen van Dijk meerdere keren contact gezocht met de gemeente. Nadat de bewoners met de SP Veendam een avond met 40 aanwezigen hadden georganiseerd, wilden ze wethouder Hammenga uitnodigen om een zwartboek in ontvangst te nemen en met de bewoners in gesprek te gaan in de speeltuin. De wethouder bleek niet beschikbaar maar een toegezegde plaatsvervanger, een gemeenteambtenaar  uiteindelijk wel.

Lees verder
18 mei 2017

Bewonersavond Ellertsveld-Noordenveld Veendam

Foto: SP / SP Veendam

Op woensdagavond 17 mei hebben 40 bewoners van de straten Ellerstveld, Noordenveld en omliggende straten in de buurt met elkaar gesproken in wijkcentrum de Dukdalf te Veendam.

Lees verder
3 mei 2017

Poepzooi en verpaupering

Foto: SP / Peter Panneman

Dinsdagavond ( 2 mei ) gingen een aantal SPers de straten Ellerstveld en Noordenveld in om met de bewoners van deze straten te praten over poep en verpaupering in en om rond de speeltuin.

Lees verder
1 mei 2017

Motie inrichtingskrediet bijzondere bijstand overgenomen door college!

Foto: SP / SP Veendam

Vanavond ( 1 mei 2017 ) heeft de gemeenteraad in Veendam gesproken over een collegebrief Richtlijnen bijzondere bijstand 2017. Het college heeft met ingang van 1 april j.l. besloten het inrichtingskrediet voor inwoners die gebruik moeten maken van de bijzondere bijstand, te halveren. Concreet betekent dit dat een alleenstaande door middel van een VKB lening voor het schamele bedrag van  1800 euro, een volledige woning moet inrichten.. Van vloerbedekking tot theelepel, van dekbed tot soepkom..

Lees verder
28 april 2017

Ledenavond in Grand cafe Java

Foto: as / as

Woensdagavond 26 april heeft de SP afdeling in Veendam een drukbezochte en gezellige ledenavond gehouden.
In Grand cafe Java hebben we met elkaar gesproken over wat we als SP hebben gedaan, wat we daar van vinden en waar we in de ( nabije ) toekomst naar toe willen.
Onder het genot van een hapje, drankje en muzikale opluistering van Krzystof Groen hebben we afgesproken dat de sociale fundering die er ligt, verder uitgebouwd kan worden.

Lees verder

Pagina's